Mẫu giấy cam kết dành cho trẻ em khi đi 1 mình

Mẫu giấy cam kết:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

GIẤY CAM KẾT

Họ và tên : ………………………………………………………………………………

Ngày sinh :……………………….Tuổi: ……………………….Nam/Nữ:………………

Họ và tên Bố/Mẹ :…………………………………………………………………………

Địa chỉ :……………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………

Họ và tên Người giám hộ:………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………

Đồng ý cho con tôi đi một mình trên chuyến bay từ …………………………………….. đến……………………………………..

Tôi cam đoan rằng con tôi hoàn toàn đủ khả năng đi một mình trên chuyến bay từ……………………..đến………………
mà không cần bất cứ sự trợ giúp hay dịch vụ nào của Hãng hàng không ……………………………. hoặc bất cứ nhà vận chuyển nào có liên quan.

Tôi cam đoan rằng con tôi hoàn toàn có khả năng xử lý các tình huống như một hành khách độc lập và miễn toàn bộ trách nhiệm cho ……………………………. 
hoặc bất cứ nhà vận chuyển có liên quan như đã ghi trong điều lệ vận chuyển.

Ngày…………tháng………..năm………….

 

Người làm cam đoan ký tên

Tin cùng chuyên mục