timvere

Visa Canada

Visa Canada
ĐẶT VISA 6,400,000 VNĐ

Thời gian làm : 14 ngày
Thời gian lưu trú : 4-6 tuan
* Visa  du lịch:
-        02 hình 4×6 (nền trắng không quá 6 tháng)
-        CMND (bản sao)
-        Hộ chiếu (bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu trước đây).
-        Sổ hộ khẩu (bản sao tất cả các trang)
-        Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân(bản sao)
-        Giấy khai sinh(bản sao)
-        Chứng minh tài chính bằng các tài sản sau: giấy tờ nhà đất (bản sao), sổ tiết kiệm hoặc các tài sản khác
-        Chứng minh việc làm hoặc việc học:
Nếu người xin visa là chủ  doanh nghiệp cần cung cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy đăng ký thuế hoặc biên lai thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm gần nhất (bản sao).
Nếu người xin visa là nhân  viên thì cung cấp hợp  đồng  lao  động, bản lương 3 tháng gần nhất, sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  (bản sao có đóng dấu treo công ty).
Nếu người xin visa là sinh viên: thẻ sinh viên và bảng điểm gần nhất(bản sao), bằng chứng về  tài chính của bố mẹ.
-        Chứng minh mục đích chuyến đi: nếu là nhân viên phải có đơn xin nghỉ phép để đi du lịch(có đóng dấu của công ty), nếu là sinh viên phải có đơn xin nghỉ học để đi du lịch(có đóng dấu của nhà trường)

* Visa thăm thân:
-        02 hình 4×6 (nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng)
-        Hộ chiếu (bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu cũ nếu có).
-        Sổ hộ khẩu (bản sao tất cả các trang)
-        Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (bản sao)
-        Giấy khai sinh(bản sao)
-        Chứng minh tài chính: Giấy tờ nhà đất (bản sao), Sổ tiết kiệm hoặc các tài sản khác
-        Chứng minh việc làm hoặc việc học:
         Chủ doanh nghiệp: giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký thuế, biên lai thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm vừa qua (bản sao y).
          Nhân viên: hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất, đơn xin phép nghỉ đi du lịch (bản sao có đóng dấu treo công ty)
         Sinh viên: Bản sao thẻ sinh viên và bảng điểm gần nhất, bằng chứng về tài chính của bố mẹ
-       Chứng minh mục đích chuyến đi:
         Đơn xin nghỉ phép để thăm thân
         Thư mời nêu rõ đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại liên lạc của người mời và mối quan hệ với người xin visa.
-       Người bảo lãnh: nếu người mời là người chi trả chi phí chuyến đi thì cần cung cấp thông tin về tài chính của người mời và vợ hoặc chồng của người mời.
         Xác nhận việc làm của người bảo lãnh
         Chứng minh tài chính của người bảo lãnh: số dư tài khoản ngân hàng, hoặc giấy nộp thuế thu nhập trong 2 năm gần nhất
          Trường hợp người xin visa đi thăm thân nhân là người bệnh đang điều trị tại Canada thì cần cung cấp giấy xác nhận của bệnh viện hoặc bác sỹ điều trị, nêu rõ tình trạng bệnh án.

* Visa công tác:
-        02 hình 4×6 (nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng)
-        Hộ chiếu (bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu cũ nếu có).
-        Sổ hộ khẩu (bản sao tất cả các trang)
-        Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (bản sao)
-        Giấy khai sinh(bản sao)
-        Chứng minh tài chính: Giấy tờ nhà đất (bản sao), Sổ tiết kiệm hoặc các tài sản khác
-       Chứng minh công việc của người xin visa:
         Chủ doanh nghiệp: giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký thuế, biên lai thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm vừa qua (bản sao y).
        Nhân viên: hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất, đơn xin phép nghỉ đi du lịch (bản sao có đóng dấu treo công ty)
        - Chứng minh mục đích chuyến đi:
         Quyết định cử đi công tác của công ty tại Việt Nam, nêu rõ lịch trình chuyến đi và người chi trả chi phí cho chuyến đi
         Thư mời của đối tác tại Canada(nêu rõ lịch trình chuyến đi)
 
+