Quy định đền bù trong vận chuyển hàng không

Sau sự cố Vietjet, rất nhiều bạn lên tiếng về việc đền bù. Vì các bạn cho rằng đền bù do khối lượng thì chắc chắn khách hàng lỗ, vì nhiều hàng hoá có giá trị bị mất.

Xem thêm:
Thủ tục chi tiết khi đi máy bay ( trong nước và quốc tế )
Tiêu chuẩn hành lý xách tay, ký gửi khi đi máy bay
Quy định đổi vé, hoàn vé ...Để mở rộng dư luận, Ad đưa ra một số thông tin nhiều chiều, cả nhà tham khảo nhé.:

1. Hãng Hàng không ( tất cả các hãng, cả quốc tế, quốc nội ) đều không biết bạn vận chuyển gì trong Vali ( quần áo cũ hay vàng bạc, tài sản giá trị )
2. Tất cả các hãng hàng không ( Việt nam và quốc tế ) đều áp dụng chính sách đèn bù theo khối lượng nếu bạn không chứng mình được chi tiết tài sản trong Vali.
3. Cho dù bồi thường theo giá trị nếu có ( nếu bạn có đầy đủ bằng chứng, hoá đơn, trọng lượng ...) thì hãng sẽ đền bù nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bồi thường đã quy định.
4. Nên nhìn nhận sự cố xảy ra, không ai mong muốn và cả 2 bên cùng chịu thiệt để thống nhất toàn bộ khách hàng, chứ không thể giải quyết riêng từng khách hàng, từng hãng, từng nước trên thế giới.

Giống như việc chuyến bay bị huỷ, bị chậm giờ, các Hãng hàng không đều đền bù theo quy định của Cục hàng không ( Việt nam ) và thông lệ quốc tế. Chứ họ không thể tính toán trên chuyến bay đó có mấy người ký hợp đồng trăm tỉ, ngàn tỉ vì lý do Hãng hoãn, huỷ hợp đồng không ký được.

Lưu ý:
Mức đền bù theo quy định của Vietnam thường thấp hơn các hãng quốc tế khác.

Ví dụ quy định đền bù hành lý cụ thể của Vietnam Airlines để mọi ngừoi tham khảo.

Đối với những chuyến bay quốc tế (Ngoại trừ các chuyến bay đến và đi từ các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu) được quy định bởi Công ước Vác-Xa-Va năm 1929 và hiệu chỉnh bởi Hiệp định thư Hagues năm 1955:

- Mức giới hạn trách nhiệm tối đa của Vietnam Airlines đối với hành lý ký gửi là 20USD/01kg (hay giá trị tiền tệ khác tương đương).

- Mức giới hạn trách nhiệm tối đa của Vietnam Airlines đối với hành lý xách tay không quá 400USD/01 hành khách (hay giá trị tiền tệ khác tương đương).

Đối với những chuyến bay đi và đến và đi từ các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu – được quy định bởi luật EC 785/2004 ngày 21/4/2004.

- Mức giới hạn trách nhiệm tối đa đối với các tổn thất về hành lý (bao gồm hành lý xách tay, hành lý ký gửi) là 1000 SDR/ 1 hành khách (hay giá trị tiền tệ khác tương đương).

Trường hợp cả hành lý xách tay và hành lý ký gửi đều bị tổn thất vì nhiều nguyên nhân thì việc bồi hoàn sẽ được căn cứ trên các tổn thất thực tế nhưng không vượt quá trách nhiệm tối đa của Vietnam Airlines đối với hành khách đó (1000 SDR hay giá trị tiền tệ khác tương đương).

Các quy định này không áp dụng cho hành lý được khai báo có giá trị cao.

Các giới hạn trách nhiệm của Vietnam Airlines đối với hành lý mua chỗ, đặt trên ghế máy bay (CBBG) không vượt qua giới hạn trách nhiệm của Vietnam Airlines đối với hành lý ký gửi.

 

Tin cùng chuyên mục