Sự khác nhau giữa CMND 9 số, 12 số và thẻ căn cước

So sánh sự khác nhau giữa CMND 9 số, 12 số và thẻ căn cước để khách hàng VNTIC.VN tham khảo.

Tin cùng chuyên mục