timvere

Visa Ấn Độ

Visa Ấn Độ
ĐẶT VISA 3,200,000 VNĐ

Thời gian làm : 7 ngày
Thời gian lưu trú : 10 ngày
* Du Lịch:
- Hộ chiếu (bản gốc, còn thời hạn ít nhất 6 tháng)
- 02 ảnh 4×4 (chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)
- Thông tin cá nhân: Thông tin người thân, địa chỉ liên hệ, công ty, địa chỉ tạm trú tại Ấn Độ (nếu có) - - Lịch trình ghi rõ ngày dự định đến Ấn Độ

* Công tác:
- Hộ chiếu (bản gốc, còn thời hạn ít nhất 6 tháng) - 02 ảnh 4×4 (nền trắng, ảnh được chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ) - Thư mời công tác từ đối tác tại Ấn Độ, ghi rõ ngày dự định đến Ấn Độ. - Chứng minh công việc tại Việt Nam: nếu là chủ doanh nghiệp cung cấp Giấy phép lao động (bản sao, công chứng), Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất; nếu là nhân viên thì cung cấp Hợp đồng lao động (bản sao, công chứng)
+