Quy định đổi, hoàn, trả vé

Tại sao các hãng Hàng không lại thu phí chênh lệch khi đổi vé ( đổi ngày, tên, hành trình ...) ngoài việc thu phí đổi vé.

Phí đổi vé:
- Mỗi hãng có quy định về phí đổi vé khác nhau, có hãng chỉ coi tất cả các việc đổi ( hành trình, tên, giờ bay ....) là một lần thay đổi và tính phí cho lần thay đổi này + phí chênh lệch.
- Có hãng quy định phí đổi hành trình, tên, giờ bay là riêng, nên Ví dụ: Có người bạn tên A cho vé máy bay ( họ ko sử dụng, với giá lúc đầu là 500,000 VND ), người nhận là B. Hành trình của người A đi từ điểm D-C, hành trình của người B muốn đi từ E-F ...., thì khi người B muốn nhận vé người A cho để thực hiện bay hành trình mới, và giá của hành trình mới lúc này là: 1,000,000 VND. Thì tổng chi phí đổi từ người A sang B như sau:
Tổng chi phí:
Phí dịch vụ đổi tên ( tối thiểu 330,000 VND ) + Phí dịch vụ đổi hành trình ( tối thiểu 330,000 VND ) + Phí chênh lệch ( 500,000 VND ) = 1,160,000 VND cho dù giá vé mua mới có 1,000,000 VND.

Tại sao các hãng lại thu phí chênh lệch:
Việc thu phí chênh lêchj ( giá tại thời điểm mua so với giá tại thời điểm thay đổi ) để bảo đảm việc công bằng. Ví dụ: Khách mua vé trước 3 tháng với tổng số tiền: 500,000 VND. Sát ngày bay, khách muốn thay đổi có thu phí, nhưng vé hiện tại đang bán là 1,500,000 VND.

Nếu không thu phí chênh lệch, tổng số tiền khách phải trả cho việc thay đổi là:
500,000 VND +  ( tối thiểu 330,000 VND ) = 880,000 VND.

Việc này sẽ dẫn đến:
- Không công bằng giữa người mua tại thời điểm trước đó và hiện tại.
- Sẽ có việc đầu cơ ( buôn ): Khách hàng cứ vé rẻ là mua hoặc mua sớm sau đó thực hiện thay đổi ( nếu chỉ thu phí dịch vụ và không thu phí chênh lệch)
Điều này sẽ dẫn đến việc phá vỡ thị trường và xuất hiện các con buôn, cò ....

Do đó, tất cả các hãng đều thu phí chênh lệch giá vé khi thay đổi vé đã mua ngoài phí dịch vụ.

Nguyên lý chung:

Gía vé máy bay là gía vé cho hành trình, cho khách tại 01 thời điểm cụ thể, bất cứ thay đổi nào đều được tính phí ( đủ các loại phí ...) để giảm thiểu việc phát sinh các vấn đề khác.


Lưu ý:
Phí đổi, hoàn, huỷ ... các hãng khác nhau và dịp Tết sẽ cao hơn ngày thường

I. Vé quốc nội

a. Vietnam Airlines

- Cho phép đổi, hoàn, trả .. với hầu hết các loại vé ( có tính phí hoàn, đổi ...)
- Vé siêu khuyến mãi của Vietnam Airlines không cho phép khách hàng đổi, trả, hoàn .....
- Tất cả các thay đổi ( đổi tên, đổi hành trình, đổi chặng bay ...) đều được tính phí.

Quy tắc tính phí ( theo quy định của hãng ):
- Đổi tên phí: X.
- Đổi hành trình, đổi ngày bay, đổi chặng bay, hoàn vé: phí dịch vụ Y + Chênh lệch giá vé Z ( giá vé hiện tại cao hơn vé cũ bao nhiêu, khách hàng bù thêm, nếu thấp hơn thì không hoàn )
Tổng phí: X + Y + Z ( nhiều khi phí đổi gần bằng vé mua mới, chưa tính giá vé cũ lúc mua :( )

b. Hãng Vietjet

- Vé không được phép hoàn.
- Vé siêu khuyến mãi của Vietjet không cho phép khách hàng đổi, trả, hoàn .....
- Tất cả các thay đổi ( đổi tên, đổi hành trình, đổi chặng bay ...) đều được tính phí.

Quy tắc tính phí ( theo quy định của hãng ):
- Đổi tên phí: X.
- Đổi hành trình, đổi ngày bay, đổi chặng bay, hoàn vé: phí dịch vụ Y + Chênh lệch giá vé Z ( giá vé hiện tại cao hơn vé cũ bao nhiêu, khách hàng bù thêm, nếu thấp hơn thì không hoàn )
Tổng phí: X + Y + Z ( nhiều khi phí đổi gần bằng vé mua mới, chưa tính giá vé cũ lúc mua :( )

c. Hãng Jetstar
- Vé không được phép hoàn.
- Vé siêu khuyến mãi của Jetstar không cho phép khách hàng đổi, trả, hoàn .....
- Tất cả các thay đổi ( đổi tên, đổi hành trình, đổi chặng bay ...) đều được tính phí.

Quy tắc tính phí ( theo quy định của hãng ):
- Đổi tên phí: X.
- Đổi hành trình, đổi ngày bay, đổi chặng bay, hoàn vé: phí dịch vụ Y + Chênh lệch giá vé Z ( giá vé hiện tại cao hơn vé cũ bao nhiêu, khách hàng bù thêm, nếu thấp hơn thì không hoàn )
Tổng phí: X + Y + Z ( nhiều khi phí đổi gần bằng vé mua mới, chưa tính giá vé cũ lúc mua :( )

II. Vé quốc tế

Tuỳ theo quy định của từng hãng, nhưng quy tắc tính phí tương tự quốc nội:

Quy tắc tính phí ( theo quy định của hãng ):
- Đổi tên phí: X.
- Đổi hành trình, đổi ngày bay, đổi chặng bay, hoàn vé: phí dịch vụ Y + Chênh lệch giá vé Z ( giá vé hiện tại cao hơn vé cũ bao nhiêu, khách hàng bù thêm, nếu thấp hơn thì không hoàn )
Tổng phí: X + Y + Z ( nhiều khi phí đổi gần bằng vé mua mới, chưa tính giá vé cũ lúc mua :( )


Lưu ý:
Với việc hoàn vé, theo quy định của Hãng sẽ không hoàn phí xuất vé và phí đại lý ( phí thanh toán qua đại lý, phòng vé .... )

Bạn đã đăng ký mua vé máy bay tết để về quê ăn tết cùng gia đình chưa ?