timvere

Visa Hong Kong

Visa Hong Kong
ĐẶT VISA 2,800,000 VNĐ

Thời gian làm : 15 ngày
Thời gian lưu trú : 30-45 ngày

Visa HongKong 1 tháng 2 lần (7 ngày/lần):

1. Khách phải đang ở Việt Nam. 
    Khách chưa bao giờ bị từ chối cấp Visa Trung Quốc /HongKong / Macao. 
    Khách chưa bao giờ vi phạm luật pháp bên Trung Quốc / HongKong / Macao 
2. Hộ chiếu phổ thông gốc (phải còn hạn tối thiểu 6 tháng kể từ ngày khách định nhập cảnh và phải còn 4 trang trắng liền nhau để dán VISA). 1.Khách chưa từng vi phạm luật pháp Việt Nam / Trung Quốc / Hồng Kông / Ma Cao, chưa từng bị từ chối cấp visa Trung Quốc /  / Ma Cao 

2. Hộ chiếu phổ thông gốc hoặc scan màu (phải còn hạn tối thiểu 6 tháng kể từ ngày khách định nhập cảnh và phải còn 4 trang trắng liền nhau để dán VIS
3. 2 ảnh màu 4x6cm (phông nền trắng, chụp rõ nét trong 6 tháng gần đây). 

4. Chứng minh thư (2 mặt photo trên cùng 1 trang A4 hoặc photo sổ hộ khẩu). 
5. Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu $2000 bằng tiếng Anh. (Càng nhiều càng tốt) 
6. Giấy xác nhận việc làm bằng tiếng Anh 
7. Nơi sinh ghi trên Hộ chiếu thuộc Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh thì gọi điện trước khi gửi hồ sơ. 
8. Nếu khách <18 tuổi thì bắt buộc phải đi cùng với người >= 18 tuổi và cần thêm: 
    a. Giấy khai sinh. 
    b. Và: 
  - Nếu đi cùng với bố hoặc mẹ thì người ở lại phải làm Giấy Xác Nhận ủy quyền (có dấu xác nhận của chính quyền địa phương) cho người kia đi với con. 
  - Nếu không đi cùng với bố mẹ thì cả bố và mẹ đều phải ký vào Giấy Xác Nhận ủy quyền (có dấu xác nhận của chính quyền địa phương) cho người > 18 tuổi đi cùng con. 

visa HongKong 3 tháng 1 lần(7 ngày/lần):

1. Khách chưa từng vi phạm luật pháp Việt Nam/ Trung Quốc/ Hồng Ko6ng/ Ma Cao, chưa từng bị từ chối cấp visa Trung Quốc/ Ma Cao.
2. Hộ chiếu phổ thông gốc hoặc Scan màu ( phải còn hạn tối thiểu 6 tháng kể từ ngày khách định nhập cảnh và phải còn 4 trang trắng  liền nhau để dán visa).
3. 2 ảnh màu 4x6cm (phông nền trắng, chụp rõ nét trong 6 tháng gần đây).


 

+