timvere

Visa Đài Loan

Visa Đài Loan
ĐẶT VISA 3,000,000 VNĐ

Thời gian làm : 8 ngày
Thời gian lưu trú : 15 ngày
* Visa du lich:
- Hộ chiếu (bản chính và bản sao)
- 02 ảnh 4×6 (nên trắng, không quá 6 tháng)
- Chứng minh tài chính:
  + Tài khoản ngân hàng
  + Giấy sở hữu nhà đất hoặc các tài sản khác (nếu có)
- Chứng minh công việc:
  + Hợp đồng lao động (nếu người xin visa là nhân viên) hoặc Giấy phép kinh doanh (nếu người xin visa là chủ doanh nghiệp)
  + Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch
  + Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

* Visa công tác:
- Hộ chiếu (bản chính và bản sao)
- 02 ảnh 4×6 (nên trắng, không quá 6 tháng)
- Chứng minh công việc tại Việt Nam:
  + Đối với người xin visa là chủ doanh nghiệp: Giấy phép đăng ký kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất
  + Đối với người xin visa là nhân viên: Hợp đồng lao động, Quyết định cử đi công tác, Giấy giới thiệu…
  + Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Chứng minh công tác tại Đài Loan:
  + Thư mời của công ty tại Đài Loan
  + Giấy phép kinh doanh của công ty tại Đài Loan (bản sao)
  + Hộ chiếu của người mời (bản sao)
+