Los Angeles-Hollywood-Universal Studio-Las Vegas-Hoover Dam-Bờ Tây Hoa Kỳ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Mỹ
Thời gian: 6 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn: Du lịch
Giá từ: 67,430,000 VNĐ
Hawaii: Honolulu
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Mỹ
Thời gian: 5 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn: Du lịch
Giá từ: 68,430,000 VNĐ
Vancouver - Victoria - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Canada
Thời gian: 10 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn: Du lịch
Giá từ: 94,990,000 VNĐ
New York- Philadelphia - Washington DC- Las Vegas - Los Angeles. Liên tuyến Đông Tây.
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Mỹ
Thời gian: 10 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn: Du lịch
Giá từ: 83,430,000 VNĐ
+