Giấy tờ xuất trình khi đi máy bay

Hãy    để mọi người nắm rõ quy định.
I. ĐI QUỐC TẾ.
1. Hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay quốc tế phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:
* Hộ chiếu
* Giấy thông hành hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật như thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú (sau đây gọi chung là hộ chiếu);
Trường hợp trẻ em không có hộ chiếu riêng thì họ tên, ngày tháng năm sinh và ảnh của trẻ em được ghi và dán vào hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ.

Xem thêm: 

Quy định về hành lý xách tay và ký gửi
Làm sao mua vé máy bay Tết giá rẻ


II. ĐI TRONG NƯỚC
2. Hành khách từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình:
a) Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài:
Hộ chiếu hoặc công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự xác nhận nhân thân của hành khách, có dán ảnh, dấu giáp lai và đơn giải trình mất hộ chiếu của hàng khách có xác nhận của công an địa phương.
b) Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:
* Hộ chiếu;
* Giấy chứng minh nhân nhân;
* Giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang;
* Thẻ Đại biểu Quốc hội;
* Thẻ Đảng viên;
* Thẻ Nhà báo;
* Giấy phép lái xe ô tô, mô tô;
* Thẻ kiểm soát an ninh hàng không; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam;
* Giấy chứng nhận nhân thân có xác nhận của công an phường, xã nơi cư trú (mẫu kèm theo).
3. Hành khách dưới 14 tuổi khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình các loại giấy tờ sau:
a) Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài: hộ chiếu;
b) Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:
- Hộ chiếu;
- Giấy khai sinh (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng sinh (đối với trường hợp dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh);
- Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng (có giá trị sử dụng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận);
4. Hành khách từ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi không có hộ chiếu hoặc hành khách dưới 12 tuổi phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:
a) Đi cùng với người đại diện theo pháp luật;
b) Đi cùng với hành khách là người làm thủ tục đi tàu bay và đi cùng suốt hành trình, được đăng ký với hãng hàng không khi mua vé;
c) Có cam kết của đại diện hãng hàng không vận chuyển ban đầu trong việc chăm sóc hành khách đến điểm cuối của hành trình.
5. Các loại giấy tờ trên phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Còn hiệu lực theo thời hạn ghi trên giấy tờ:
- Đối với giấy chứng minh nhân dân, có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp (Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ).
          - Đối với giấy chứng nhận nhân thân có xác nhận của công an phường, xã nơi cư trú, có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày xác nhận (căn cứ thời gian cấp lại giấy chứng minh nhân dân quy định tại Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/04/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân).
b) Có ảnh đóng dấu giáp lai (trừ giấy khai sinh, giấy chứng sinh của trẻ em, thẻ kiểm soát an ninh, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không).
 
 
Mẫu giấy mới nhất ( sử dụng từ ngày 1/5/2016 )
Link download: Taị đây


MẪU GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
Ảnh (4 cm x 6 cm)
Đóng dấu giáp lai
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
 
GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN
 
Kính gửi: Công an: .....................................................................................................................................................................
Tên tôi là: .....................................................................................................................................................
Sinh ngày: ....................................................................................................................................................
Nguyên quán:...............................................................................................................................................
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ................................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay tại:....................................................................................................................................
Họ tên cha:..............................................................................................................................................................
Họ tên mẹ: ...............................................................................................................................................................
Lý do xin xác nhận nhân thân: để mua vé và đi tàu bay do không có giấy Chứng minh thư nhân dân.
 
  …, ngày … tháng … năm…
Người xin xác nhận

Xác nhận của Công an
Công an Phường (xã) …………………… Quận(Huyện)…...………….Tỉnh(Thành phố) ……..……….
Xác nhận Ông (Bà) ………………………. ………………………………………………………………….
Có hộ khẩu thường trú tại …………………..; chỗ ở hiện nay tại …………………………………….. …
Hiện nay không có Chứng minh thư nhân dân là do: …………………………………………………….3
Các nội dung tôi xác nhận trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.
 
TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
 
 
 
 
3 Ghi rõ lý do: Chưa được cấp, bị mất, lý do khác