05 ngày vàng của Vietnam Airlines

"5 ngày vàng tháng 7" - từ 21/07/14 đến 25/07/14, VNA có nhiều mức giá hấp dẫn từ Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đến nhiều điểm thuộc Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Châu ÂU, chỉ từ 19USD ++ 
 
"5 Golden days of JUL" - from 21/07/14 to 25/07/14, Vietnam Airlines offer lots of special deals from Ho Chi Minh city, Ha Noi, Da Nang to destinations of South Est Asia, North East Asia and Europe, only from 19USD ++ 

Xem thêm: Đặt vé máy bay tết 2015 giá rẻ Vietnam Airlines
 
Từ (From) Đến  (To) Giá vé khứ hồi (Roundtrip Fare) Giai đoạn bay (Travel Periods)
Chiều đi
(Outbound)
Chiều về
(Inbound)
Hà Nội Bangkok 19 USD 21/07-31/12 21/07-31/12
Hà Nội Kuala Lumpur 49 USD 18/08-28/08 18/08-28/08
03/09-30/11 03/09-30/11
Hà Nội Singapore 49 USD 18/08-28/08 18/08-28/08
03/09-30/11 03/09-30/11
Hà Nội Yangon 39 USD 21/07-27/08 21/07-27/08
05/09-31/12 05/09-31/12
Hà Nội Hồng Kông 99 USD 16/08-31/12 16/08-31/12
Hà Nội Taipei 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12
Hà Nội Kaohsiung 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12
Hà Nội Seoul 349 USD 14/09-14/12 14/09-14/12
Hà Nội Busan 349 USD 14/09-14/12 14/09-14/12
Hà Nội Tokyo 349 USD 21/07-14/08 21/07-07/08
20/08-06/09 16/08-06/09
01/10-31/12 01/10-31/12
Hà Nội Osaka 349 USD 21/07-14/08 21/07-07/08
20/08-06/09 16/08-06/09
01/10-31/12 01/10-31/12
Hà Nội Fukoka 349 USD 21/07-14/08 21/07-07/08
20/08-31/12 16/08-31/12
Hà Nội Nagoya 349 USD 21/07-14/08 21/07-07/08
20/08-31/12 16/08-31/12
Hà Nội Moscow 299 USD 21/07-16/07 11/08-30/09
08/09-15/10
Hà Nội London 299 USD 21/07-27/07 13/08-17/12
11/09-31/12
TP.Hồ Chí Minh Bangkok 19 USD 21/07-31/12 21/07-31/12
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 29 USD 18/08-28/08 18/08-28/08
03/09-30/11 03/09-30/11
TP.Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 18/08-28/08 18/08-28/08
03/09-30/11 03/09-30/11
TP.Hồ Chí Minh Yangon 99 USD 21/07-27/08 21/07-27/08
05/09-31/10 05/09-31/10
TP.Hồ Chí Minh Hồng Kông 49 USD 16/08-31/12 16/08-31/12
TP.Hồ Chí Minh Taipei 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12
TP.Hồ Chí Minh Kaohsiung 159 USD 31/08-31/12 31/08-31/12
TP.Hồ Chí Minh Jakarta 29 USD 21/07-26/07 01/08-19/12
05/08-24/12
TP.Hồ Chí Minh Tokyo 349 USD 21/07-14/08 21/07-07/08
20/08-06/09 16/08-06/09
01/10-31/12 01/10-31/12
TP.Hồ Chí Minh Osaka 349 USD 21/07-14/08 21/07-07/08
20/08-06/09 16/08-06/09
01/10-31/12 01/10-31/12
TP.Hồ Chí Minh Fukoka 349 USD 21/07-14/08 21/07-07/08
20/08-31/12 16/08-31/12
TP.Hồ Chí Minh Nagoya 349 USD 21/07-14/08 21/07-07/08
20/08-31/12 16/08-31/12
TP.Hồ Chí Minh Moscow 299 USD 08/09-15/10 11/08-30/09
TP.Hồ Chí Minh London 299 USD 21/07-27/07 13/08-17/12
11/09-31/12
TP.Hồ Chí Minh Seoul 349 USD 14/09-14/12 14/09-14/12
TP.Hồ Chí Minh Busan 349 USD 14/09-14/12 14/09-14/12
Đà Nẵng Seoul 349 USD 14/09-14/12 14/09-14/12
 
- Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí (Fares do not include taxes, fees and charges)
- Không được phép: hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác,tích lũy dặm GLP (Tickets are non-refundable; non-rebookable; non-reroutable; non-combinable with other fares, non GLP miles accrual) 
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng (Depending on seat availability, higher fares can be applied).

Có thể bạn quan tâm:

   Vietnam Airlines bán vé giá rẻ Tết 2015