Vé máy bay Jetstar khuyến mãi mùa thu

Khuyến mại Mùa Thu của Jetstar !

Chương trình khuyến mãi vé máy bay Mùa Thu của Jetstar sẽ bắt đầu từ 14:00 05/9/2014 đến 23:59 ngày 07/9/2014. Hãy nhanh tay mua ngay vé máy bay giá rẻ trước khi vé được bán hết!

Khuyến mãi mùa thu của Jetstar

Chi tiết giá vé máy bay Jetstar như sau:
 
Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 290000  
 
Đà Nẵng   Hà Nội 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 300000  
 
Vinh   Buôn Ma Thuột 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 430000  
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 590000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Buôn Ma Thuột 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 180000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 180000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Phú Quốc 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 180000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 10 Dec -
18 Dec 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 199000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 7 Jan -
12 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 199000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 3 Mar -
26 Mar 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 199000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 290000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 22 Sep -
11 Dec 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 299000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 299000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 14 Apr -
19 May 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 299000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 320000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 580000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 580000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 590000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 600000  
 
Tp.Hồ Chí Minh   Kuala Lumpur 22 Sep -
13 Nov 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 944226  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Kuala Lumpur 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 944226  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Kuala Lumpur 14 Apr -
12 May 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 944226  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 22 Sep -
13 Nov 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 995165  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 995165  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Jakarta 14 Apr -
12 May 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 995165  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Surabaya 22 Sep -
13 Nov 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar! Starter 1029124  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Surabaya 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1029124  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Penang 22 Sep -
13 Nov 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1131002  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Penang 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1131002  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Penang 14 Apr -
12 May 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1131002  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Medan 22 Sep -
13 Nov 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1638307  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Medan 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1638307  
Nối chuyến tại Singapore
Tp.Hồ Chí Minh   Medan 14 Apr -
12 May 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1638307  
Nối chuyến tại Singapore
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 600000  
 
Surabaya   Tp.Hồ Chí Minh 22 Sep -
13 Nov 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1029124  
Nối chuyến tại Singapore
Surabaya   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1029124  
Nối chuyến tại Singapore
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 22 Sep -
11 Dec 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 299000  
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 299000  
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 14 Apr -
19 May 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 299000  
 
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 180000  
 
Penang   Tp.Hồ Chí Minh 22 Sep -
13 Nov 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1131002  
Nối chuyến tại Singapore
Penang   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1131002  
Nối chuyến tại Singapore
Penang   Tp.Hồ Chí Minh 14 Apr -
12 May 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1131002  
Nối chuyến tại Singapore
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 180000  
 
Medan   Tp.Hồ Chí Minh 22 Sep -
13 Nov 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1638307  
Nối chuyến tại Singapore
Medan   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1638307  
Nối chuyến tại Singapore
Medan   Tp.Hồ Chí Minh 14 Apr -
12 May 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 1638307  
Nối chuyến tại Singapore
Kuala Lumpur   Tp.Hồ Chí Minh 22 Sep -
13 Nov 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 944226  
Nối chuyến tại Singapore
Kuala Lumpur   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 944226  
Nối chuyến tại Singapore
Kuala Lumpur   Tp.Hồ Chí Minh 14 Apr -
12 May 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 944226  
Nối chuyến tại Singapore
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 22 Sep -
13 Nov 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 995165  
Nối chuyến tại Singapore
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
5 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 995165  
Nối chuyến tại Singapore
Jakarta   Tp.Hồ Chí Minh 14 Apr -
12 May 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 995165  
Nối chuyến tại Singapore
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 580000  
 
Hà Nội   Đà Nẵng 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 300000  
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 580000  
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 320000  
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 180000  
 
Buôn Ma Thuột   Vinh 8 Sep -
30 Sep 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 430000  
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 10 Dec -
18 Dec 2014
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 199000  
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 7 Jan -
12 Feb 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 199000  
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 3 Mar -
26 Mar 2015
23:59
07/09/2014
khuyến mại Mùa Thu của Jetstar!
 
Starter 199000  


Đặt vé máy bay Jetstar :   TẠI ĐÂY

Lưu ý:


Loại giá Starter không bao gồm tiêu chuẩn hành lý ký gửi miễn cước. Quý khách cũng có thể mua thêm từ 15kg cho đến 40kg tiêu chuẩn Hành lý ký gửi. Hơn nữa, Quý khách có thể mua thêm tiêu chuẩn Hành lý ký gửi cho từng khách, từng chặng bay với cùng một đặt chỗ!. Các quy định về trọng lượng và kích thước của hành lý xách tay sẽ được áp dụng nghiêm ngặt. Hành khách mang hành lý xách tay không đúng với quy định sẽ phải làm thủ tục ký gửi hành lý và phải đóng phí. Xem thêm: Tiêu chuẩn về hành lý xách tay - ký gửi