Visa Đài Loan
Thời gian làm: 8 ngày
Thời gian lưu trú: 15 ngày
Giá: 3,000,000 VNĐ
Visa Pháp
Thời gian làm: 15 ngày
Thời gian lưu trú: 15 ngày
Giá: 4,600,000 VNĐ
Visa ý
Thời gian làm: 15 ngày
Thời gian lưu trú: 15 ngày
Giá: 5,400,000VNĐ
Visa Nga
Thời gian làm: 15 ngày
Thời gian lưu trú: 10 ngày
Giá: 7,200,000 VNĐ
Visa Trung Quốc
Thời gian làm: 7-12 ngày
Thời gian lưu trú: 5 ngay`
Giá: 2,300,000 VNĐ
+
X

Chat với chúng tôi?