timvere

Visa Nga

Visa Nga
ĐẶT VISA 7,200,000 VNĐ

Thời gian làm : 15 ngày
Thời gian lưu trú : 10 ngày
- Hộ chiếu, còn hạn 6 tháng
- Bản khai xin cấp visa Nga
- 1 ảnh 3.5*4.5 cm
+