timvere

Visa Trung Quốc

Visa Trung Quốc
ĐẶT VISA 2,300,000 VNĐ

Thời gian làm : 7-12 ngày
Thời gian lưu trú : 5 ngay`
- Khách phải đang ở Việt Nam. Khách chưa bao giờ bị từ chối cấp visa Trung Quốc / Hồng Kông / Macao.
- Khách chưa bao giờ vi phạm luật pháp bên Trung Quốc / Hồng Kông / Macao
- Hộ chiếu phổ thông gốc (phải còn hạn tối thiểu 6 tháng kể từ ngày khách định nhập cảnh và phải còn 4 trang trắng liền nhau để dán VISA).
- 2 ảnh màu 4x6cm (phông nền trắng, chụp rõ nét trong 6 tháng gần đây)
- Chứng minh thư (2 mặt photo trên cùng 1 trang A4 hoặc photo sổ hộ khẩu)
- Nếu khách <18 tuổi thì bắt buộc phải đi cùng với người >= 18 tuổi và cần thêm:
+ Giấy khai sinh.
 +Và:
 => Nếu đi cùng với bố hoặc mẹ thì người ở lại phải làm Giấy Xác Nhận ủy quyền (có dấu xác nhận của chính quyền địa phương) cho người kia  đi với con.
  => Nếu không đi cùng với bố mẹ thì cả bố và mẹ đều phải ký vào Giấy Xác Nhận ủy quyền (có dấu xác nhận của chính quyền địa phương) cho người > 18 tuổi đi cùng con.
- Thông tin bổ sung:
   +Tên và số điện thoại của người thân ở Việt Nam để liên hệ khi cần thiết.
    + Nghề nghiệp, tên, địa chỉ nơi làm việc hoặc học tập ở Việt Nam (nếu có)
+