timvere

Visa Hàn Quốc

Visa Hàn Quốc
ĐẶT VISA 3,100,000 VNĐ

Thời gian làm : 12 ngày
Thời gian lưu trú : 10 ngày
- Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng ( tính đến ngày khởi hành)
- 2 tấm hình 4×6 (mới chụp trong vòng 6 tháng)
- Bản dịch bằng tiếng Anh có công chứng hộ khẩu và đăng ký kết hôn nếu có vợ chồng, con cái đi cùng nhau
- Hộ chiếu cũ có visa các nước thuộc Châu Âu, Úc , Mỹ , Hàn Quốc, Nhật … (nếu có)
- Giấy tờ chứng minh tài chính – bản dịch bằng tiếng anh có công chứng ( Chọn một trong những loại giấy tờ sau: giấy tờ chứng minh nộp thuế thu nhập, quyền sở hữu căn hộ từ 100m2 trở lên, quyền sở hữu ô tô (là loại sản xuất ít nhất là 5 năm gần nhất), sổ tiết kiệm ít nhất là 5000$ có thời hạn gởi từ 3 tháng trở lên, giấy tờ sở hữu bất động sản..)
- Hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép (trường hợp là công nhân viên)
- Giấy đăng kí kinh doanh, báo cáo tài chính 2 năm gần nhất ( trường hợp là chủ doanh nghiệp, trong trường hợp này không cần phải nộp giấy tờ chứng minh tài chính)
- Quyết định hưu trí, sổ lương hưu ( trường hợp là người đã về hưu)
+