timvere

Visa Anh

Visa Anh
ĐẶT VISA 8,200,000 VNĐ

Thời gian làm : 20 ngày
Thời gian lưu trú : 15-20 ngày
* Visa  du lịch:
-        01 hình 4 x 6 (nền trắng, không quá 6 tháng)
-        Hộ chiếu (bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu trước đây)
-        Giấy phép cư trú tại Việt Nam (nếu là người nước ngoài) (bản sao)
-        Sổ hộ khẩu (bản sao tất cả các trang)
-        Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (bản sao)
-        Chứng minh tài chính bằng các tài sản sau: Giấy tờ nhà đất (bản sao), sổ tiết kiệm hoặc các tài sản khác.
-        Chứng minh việc làm hoặc việc học:
-          Nếu người xin visa là chủ doanh nghiệp cần cung cấp giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất (nếu có)
-          Nếu người xin visa là nhân viên cần cung cấp hợp đồng lao động, bảng lương 6 tháng gần nhất (bản sao,có đóng dấu treo công ty), đơn xin phép nghỉ  đi du lịch, xác nhận ngày phép, ghi rõ đây là kỳ  nghỉ  được hưởng lương hay không (in trên mẫu giấy có tiêu đề  của công ty, nếu có). Nếu mới chuyển công tác thì nên cung cấp thông tin về công việc cũ và bằng chứng về thu nhập.
-          Nếu người xin visa là sinh viên cần có thư từ trường, tổ  chức giáo dục ghi rõ thời gian khoá học và đồng ý cho nghỉ học của trường.

* Visa thăm thân:
-        01 hình 4 x 6 (nền trắng, không quá 6 tháng)
-        Hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu trước đây).
-        Giấy phép cư trú tại Việt Nam,  nếu  là người nước ngoài (bản sao)
-        Sổ hộ khẩu (bản sao tất cả các trang)
-        Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (bản sao)
-        Chứng minh tài chính bằng các tài sản như giấy tờ nhà đất (bản sao), sổ tiết kiệm
-        Chứng minh mục đích chuyến đi:
-        Thư mời và bản sao hộ chiếu của người bảo lãnh
-        Thông tin tài chính của người bảo lãnh nếu người bảo lãnh là người chi trả chi phí:
-        Xác nhận công việc của người bảo lãnh
-      Chứng minh tài chính của người bảo lãnh: số dư tài khoản ngân hàng trong 6 tháng gần nhất
-      Chứng minh việc làm hoặc việc học:
Nếu người xin visa là chủ doanh nghiệp cần trình giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất (bản sao)
Nếu người xin visa là nhân viên cần cung cấp hợp đồng lao động, bảng lương 6 tháng gần nhất (bản sao, có đóng dấu treo công ty), đơn xin phép nghỉ đi du lịch.
Nếu người xin visa là sinh viên: Thư từ trường, tổ chức giáo dục ghi rõ thời gian khoá học và đồng ý cho nghỉ học.

* Visa Công tác:
-        01 hình 4 x 6 (nền trắng, không quá 6 tháng)
-        Hộ chiếu (bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu trước đây)
-        Giấy phép cư trú tại Việt Nam (nếu là người nước ngoài) (bản sao)
-        Sổ hộ khẩu (bản sao tất cả các trang)
-        Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (bản sao)
-        Chứng minh mục đích chuyến đi:
  • Thư mời của đối tác tại Anh (nêu rõ lịch trình chuyến đi)
  • Những bằng chứng về mối liên hệ công việc từ trước với đối tác tại Anh: bằng chứng về các cuộc họp, trao đổi qua email và các giấy tờ khác.
  • Quyết định cử đi công tác tại Việt Nam của người xin cấp visa Anh
- Chứng minh công việc của người xin visa Anh:
  • Nếu người xin visa là nhân viên cần cung cấp hợp đồng lao động (bản sao có đóng dấu treo công ty)
  • Nếu người xin visa là chủ doanh nghiệp cần trình giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất (bản sao)
-        Số dư tài khoản ngân hàng của công ty.

 
+