Kinh nghiệm du lịch và những địa điểm để đi trong dịp 2-9

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ đón lễ quốc khánh 2/9 của đất nước. Đặc biệt năm nay, quốc khánh bạn còn được nghỉ đến tận 4 ngày. Vậy trong khoảng thời gian này bạn phải đi đâu để du lịch và cần chuẩn bị những gì cho dịp này. Hãy xem qua Inforgraphic sau đây.

Kinh nghiệm du lịch lễ 2/9

Những địa điểm du lịch trong dịp 2-9

+