(Ngày đăng: 22/05/2014) Đây là 12 bể bơi được xếp vào hàng đẹp nhất thế giới. Nếu bạn có cơ hội thì đừng bỏ qua hội ghé qua 1 trong 12 bể bơi trên.
+