Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Phan Thiết
Thời gian: 2 ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Khách sạn:
Giá từ: 2,190,000 VNĐ
+