Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Đà Nẵng
Thời gian: 4 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn:
Giá từ: 4,590,000 VNĐ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Đà Nẵng
Thời gian: 4 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn:
Giá từ: 4,390,000 VNĐ
+