Thông báo về việc bán vé tàu Tết 2015 tại VNTIC.VN

Thông báo:

- Vì lý do Đường sắt Việt nam chuyển đổi hệ thống bán vé mới, do đó việc BÁN VÉ QUA ĐẠI LÝ CHƯA THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC đến thời điểm này.

Các bạn có thể đặt vé trực tiếp tại website của đường sắt Việt nam sau đây: http://dsvn.vn

Một lần nữa, VNTIC.VN chân thành cảm ơn quý khách.

Hy vọng VNTIC.VN sẽ được phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất ( ngay khi hệ thống vé tàu mới hoàn chỉnh ).