Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Hà Lan
Thời gian: 12 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn:
Giá từ: 92,990,000 VNĐ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Pháp
Thời gian: 7 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn:
Giá từ: 64,990,000 VNĐ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Hà Lan
Thời gian: 7 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn:
Giá từ: 51,990,000 VNĐ
+