Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Châu Đốc
Thời gian: 4 ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Khách sạn:
Giá từ: 2,990,000 VNĐ
+