Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nha Trang
Thời gian: 5 ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Khách sạn:
Giá từ: 3,490,000 VNĐ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nha Trang
Thời gian: 5 ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Khách sạn:
Giá từ: 3,390,000 VNĐ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nha Trang
Thời gian: 8 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn:
Giá từ: 13,890,000 VNĐ
+