Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nha Trang
Thời gian: 8 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn:
Giá từ: 13,890,000 VNĐ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Huế
Thời gian: 5 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn:
Giá từ: 6,790,000 VNĐ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Nghệ An
Thời gian: 5 ngày
Phương tiện: Vé máy bay
Khách sạn:
Giá từ: 6,990,000 VNĐ
+