FORD EVEREST
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Bạc
Giá thuê: 900,000 VNĐ
TOYOTA  FORTUNER
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Bạc
Giá thuê: 1,000,000 VNĐ
INNOVA
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Bạc
Giá thuê: 800,000 VNĐ
FORTUNER
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Bạc
Giá thuê: Liên hệ
TOYTOTA INOVA
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Trắng
Giá thuê: Liên hệ
TOYTOTA INNOVA
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Bạc
Giá thuê: Liên hệ
FORTUNER 2015
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Đen
Giá thuê: Liên hệ
FORTUNER 2015
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Đen
Giá thuê: 1,200,000 VNĐ
FORD TRANSIT
Loại xe: 16 Chỗ
Màu xe: Xám
Giá thuê: 1,400,000 VNĐ
TOYOTA INOVA
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Xám
Giá thuê: 1,100,000 VNĐ