Thông tin thuê xe:

  • Tiêu đề: INNOVA
  • Loại xe: 7 Chỗ
  • Màu xe: Bạc
  • Bảng giá xe:
    Giá thuê 12h 24h
    Ngày thường (VNĐ) Liên hệ 800,000
  • Dịch vụ đang được cung cấp tại: TP.HCM,

TÔI MUỐN XUẤT HÓA ĐƠN