Thông tin đặt tour:

  • Tên tour: Ninh Chữ-Vịnh Vĩnh Hy
  • Giá tour: 3,190,000 VNĐ
  • Khởi hành: Hồ Chí Minh
  • Điểm đến: Ninh Thuận
  • Phương tiện: Xe ô tô
  • Thời gian: 3 Ngày
  • Khách sạn:








TÔI MUỐN XUẤT HÓA ĐƠN



+
X

Chat với chúng tôi?