FORD EVEREST
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Bạc
Giá thuê: 900,000 VNĐ
TOYOTA  FORTUNER
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Bạc
Giá thuê: 1,000,000 VNĐ
INNOVA
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Bạc
Giá thuê: 800,000 VNĐ
TOYOTA INNOVA
Loại xe: 7 Chỗ
Màu xe: Đen
Giá thuê: 800,000 VNĐ