MI O
Loại xe:
Màu xe: Đen
Giá thuê: 120,000 VNĐ
SIRIUS RS
Loại xe:
Màu xe: Trắng
Giá thuê: 120,000 VNĐ
FUTURE NEO
Loại xe:
Màu xe: Đen
Giá thuê: 120,000 VNĐ
AIR BLADE
Loại xe:
Màu xe: Đen
Giá thuê: 150,000 VNĐ
HONDA LEAD
Loại xe:
Màu xe: Bạc
Giá thuê: 150,000 VNĐ
HONDA WAVE
Loại xe:
Màu xe: Xanh
Giá thuê: 120,000 VNĐ