Thông tin thuê xe:

  • Tiêu đề: 45 chỗ Space
  • Loại xe: 5 Chỗ
  • Màu xe: Xám
  • Bảng giá xe:
    Giá thuê 12h 24h
  • Dịch vụ đang được cung cấp tại: TP.HCM,

TÔI MUỐN XUẤT HÓA ĐƠN