Thông tin thuê xe:

  • Tiêu đề: TOYTOTA INOVA
  • Loại xe: 7 Chỗ
  • Màu xe: Trắng
  • Bảng giá xe:
    Giá thuê 12h 24h
  • Dịch vụ đang được cung cấp tại:

TÔI MUỐN XUẤT HÓA ĐƠN