KiA K3

KiA K3
ĐẶT XE
Loại xe: 5 Chỗ
Màu xe: Trắng
Giá thuê 12h 24h
Ngày thường(VNĐ) Liên hệ 1,200,000
Dịch vụ đang được cung cấp tại: TP.HCM,

FORTUNER 2015

Loại xe : 7 Chỗ
Màu xe : Đen
1,200,000 VNĐ

FORD TRANSIT

Loại xe : 16 Chỗ
Màu xe : Xám
1,400,000 VNĐ

TOYOTA INOVA

Loại xe : 7 Chỗ
Màu xe : Xám
1,100,000 VNĐ

KiA K3

Loại xe : 5 Chỗ
Màu xe : Trắng
1,200,000 VNĐ